garlicoin
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
GPxnb5ZndVobo3YGjRUKgW6wRYbYasvMdd 36 0 100% 2.01 MH
GN9hveT7K99rgiZjcZE9ZoLpBcLp8rzef2 48 0 100% 2.70 MH
GLHYN7MdLGoHhmwweffFJ1ogcd5Scyt5yF 3 0 100% 178.96 KH
GchweV2GEFsnC3FtrcVbingXBG8KpKYQUT 3 0 100% 178.96 KH
GJ2kM4g74hgEsRpY1pzKeZaWk7A8MKGpzT 1 0 100% 67.11 KH
GYNdeUNnqNd5Pog27yyDGMSG2k2qWjDps2 0 0 100% 22.37 KH